Privacy Beleid

PRIVACYBELEID VAN STICHTING BRABANTSE PLATTELANDS SPORTEN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Brabantse Plattelands Sporten (hierna: “de stichting”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de stichting, inschrijft voor een evenement van de stichting, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Stichting Brabantse Plattelands Sporten, Veld 9, 5103 HC te Dongen, 06-15640737, KvK 75193507
  De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via mark.verkooijen@brabantseautoblubbering.nl

 2. Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel

  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2.2 De stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het inschrijven voor de wedstrijden en de eventuele opzegging daarvan, verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de stichting.
  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het inschrijfgeld, af te wikkelen.
  2.3 Je naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na afloop van het evenement worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de stichting en je te informeren over de ontwikkelingen van de stichting

 3. Bewaartermijnen

  De stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende het moment van inschrijving tot maximaal een jaar na afloop van het betreffende evenement. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 De stichting houd de verwerking van de gegevens in eigen beheer.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1 Via de administratie van de stichting kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De stichting zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de stichting je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie.

 6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Reacties zijn gesloten.